ปริม บุนนาค

ปริม บุนนาค

นักแสดง

2481

วันเพ็ญ

- วันเพ็ญ

โปรดักชั่น

2511

เป็ดน้อย

- อำนวยการสร้าง
2512

ละครเร่

- อำนวยการสร้าง
2517

น้ำผึ้งขม

- อำนวยการสร้าง
2519

ทะเลฤาอิ่ม

- อำนวยการสร้าง
2521

คนมีคาว

- อำนวยการสร้าง
2523

เงาะป่า

- อำนวยการสร้าง