ปริญญาพร ครามเขียว

ปริญญาพร ครามเขียว

นักแสดง

2551

องค์บาก 2

- พิม (วัยเด็ก)
2553

องค์บาก 3

- พิม (วัยเด็ก)

นักแสดง