ปราโมทย์ เสรีเชษฐพงษ์

ปราโมทย์ เสรีเชษฐพงษ์

โปรดักชั่น

2510

เทพธิดาบ้านไร่

- อำนวยการสร้าง
2510

อาญารัก

- อำนวยการสร้าง
2511

ขวัญเรือน

- อำนวยการสร้าง