ปราย ปาริฉัตร กันยานะ

นักแสดง

2567

มนต์รักลูกทุ่ง ๒๕๖๗

- บุปผา (ตอนเด็ก)