ปรางค์ บางกอก

ปรางค์ บางกอก

นักเขียน

2519

สู้

- บทภาพยนตร์
2520

ลูกขวาน

- บทประพันธ์
2526

ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9

- บทภาพยนตร์
2527

แตนป่าแตก

- บทประพันธ์
2529

เสือภูพาน

- บทภาพยนตร์