ปรัชญา ถาวรธรรมรัตน์

ปรัชญา ถาวรธรรมรัตน์ เกิดวันที่ 12 กรกฎาคม 2533 เป็นนักเขียนบทละครชาวไทย

นักเขียน

2566

Our Skyy 2

- บทโทรทัศน์
2566

หัวใจในสายลม Dangerous Romance

- บทโทรทัศน์

ชื่อ : ปรัชญา ถาวรธรรมรัตน์
ชื่ออังกฤษ : Pratchaya Thavornthummarut
วันเกิด : 12 กรกฎาคม 2533
การศึกษา : ภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ