ประไพ สรหงษ์

ประไพ สรหงษ์

โปรดักชั่น

2530

ฉลามเสือวังตะเคียน

- อำนวยการสร้าง
2531

ดวงพลุแตก

- อำนวยการสร้าง