ประโชติ ณ.วังกูร 

โปรดักชั่น

2529

บุกเดี่ยว

- อำนวยการสร้าง
2531

ตัณหาเถื่อน

- อำนวยการสร้าง
2531

รับจ้างตาย

- อำนวยการสร้าง