ประเสริฐ ประเสริฐสุนทร (ตุ้มเม้ง เถิดเทิง)

ประเสริฐ ประเสริฐสุนทร หรือ ตุ้มเม้ง เถิดเทิง