ประเสริฐ ตระกูลไทย

ประเสริฐ ตระกูลไทย

โปรดักชั่น

2505

จอมจงอาง

- อำนวยการสร้าง
2505

สิงห์เมืองชล

- อำนวยการสร้าง