ประเทือง เจียมประดิษฐ์

ประเทือง เจียมประดิษฐ์

โปรดักชั่น

2520

เขี้ยวเสือเล็บสิงห์

- อำนวยการสร้าง