ประเทือง ศรีสุพรรณ

ประเทือง ศรีสุพรรณ อดีตผู้กำกับและช่างภาพชาวไทย

*รูปจาก : Thai Movie Posters

กํากับการแสดง

2496

ทาษรัก

- ผู้กำกับ
2498

สุดที่รัก

- ผู้กำกับ

ช่างภาพ

2498

สุดที่รัก

- ถ่ายภาพ
2500

ยอดพิศวาส

- ถ่ายภาพ
2501

นักรักนักสู้

- ถ่ายภาพ
2503

ยอดพยศ

- ถ่ายภาพ
2505

แม่ยอดสร้อย

- ถ่ายภาพ
2507

สมิงบ้านไร่

- ถ่ายภาพ
2508

จามรี-สีฟ้า

- ถ่ายภาพ

นักเขียน

2496

ทาษรัก

- บทภาพยนตร์