ประสิทธิ์ เดชากรณ์

ประสิทธิ์ เดชากรณ์

โปรดักชั่น

2519

เหมือนฝัน

- ดำเนินงานสร้าง
2520

ล่าเพชฌฆาต

- ดำเนินงานสร้าง