ประสิทธิ์ เกตุอธึก

ประสิทธิ์ เกตุอธึก

ช่างภาพ

2505

โจรแพรแดง

- ถ่ายภาพ