ประสิทธิ์ ศิริบันเทิง

นักเขียน

2510

ใกล้รุ่ง

- บทภาพยนตร์
2512

นางกวัก

- บทภาพยนตร์
2513

คมแฝก

- บทภาพยนตร์
2514

เพชรพระอุมา

- บทภาพยนตร์
2515

แควเสือ

- บทภาพยนตร์
2515

รจนายอดรัก

- บทภาพยนตร์
2516

จอมเมฆินทร์

- บทภาพยนตร์
2516

หนึ่งในดวงใจ

- บทภาพยนตร์
2519

ดับสุริยา

- บทภาพยนตร์
2520

รักไม่รู้ลืม

- บทภาพยนตร์
2525

เล็บครุฑ 78

- บทภาพยนตร์