ประสิทธิ์ ยุวะพุกกะ

ประสิทธิ์ ยุวะพุกกะ

โปรดักชั่น

2498

ชะอำอำพราง

- อำนวยการสร้าง