ประสาท สุขุม

ประสาท สุขุม

ช่างภาพ

2481

ถ่านไฟเก่า

- ถ่ายภาพ
2481

แม่สื่อสาว

- ถ่ายภาพ
2481

วันเพ็ญ

- ถ่ายภาพ
2482

ปิดทองหลังพระ

- ถ่ายภาพ
2482

ลูกทุ่ง

- ถ่ายภาพ
2498

วารุณี

- ถ่ายภาพ
2500

โรงแรมนรก

- ถ่ายภาพ
2501

ขบวนเสรีจีน

- ถ่ายภาพ
2501

สวรรค์มืด

- ถ่ายภาพ