ประสงค์ ตระการสัตยกุล

ประสงค์ ตระการสัตยกุล

อำนวยการสร้าง

2524

รักนี้บริสุทธิ์

- อำนวยการสร้าง

โปรดักชั่น

2526

รจนายอดรัก

- อำนวยการสร้าง