ประสงค์ ดำเนินสดวก

ประสงค์ ดำเนินสดวก

โปรดักชั่น

2516

รัญจวนจิต

- ดำเนินงานสร้าง
2523

ไอ้หนังเหนียว

- ดำเนินงานสร้าง
2524

สิงห์ 2 ฝั่ง

- ดำเนินงานสร้าง