ประสงค์ ชื่นกมล

ประสงค์ ชื่นกมล

กํากับการแสดง

2518

ผีสาวฮิสทีเรีย

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2520

เงินคือพระเจ้า

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2524

เขยขัดดอก

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2524

เจ้าแม่สาริกา

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2532

แม่นาคอาละวาด

- ผู้ช่วยผู้กำกับ