ประศักดิ์ พยนต์ภาค

ประศักดิ์ พยนต์ภาค

นักเขียน

2525

วังผาเดือด

- ผู้ช่วยผู้กำกับ