ประวิทย์ สุจริตจันทร์

ประวิทย์ สุจริตจันทร์

นักแสดง

2530

หนุ่มทิพย์

- ผีลุงสุข
2523

ขุนศึก

- พันอินกลาโหม (พ่อเลี้ยงเสมา)