ประวิตร บุญยรัตพันธ์

ประวิตร บุญยรัตพันธ์

ช่างภาพ

2524

ลูกสาวจ่าโท

- ถ่ายภาพ