ประยูร ไตรโอสถ

ประยูร ไตรโอสถ

โปรดักชั่น

2524

เสือเฒ่า สิงห์หนุ่ม

- ดำเนินงานสร้าง