ประมวลพิศ เวชอุรัย

นักแสดง

2499

เคหาสน์สีแดง

- อารยา (วัยเด็ก)