ประมวญ เจนจรัสสกุล

ประมวญ เจนจรัสสกุล

ช่างภาพ

2506

เสือเก่า

- ถ่ายภาพ