ประภัสสร นาคชา

ประภัสสร นาคชา

นักแสดง

2563

วงแหวนใต้สำนึก

- เพื่อนคนที่ 7 (The Tutor)