ประพันธ์ เฮงประเสริฐ

ประพันธ์ เฮงประเสริฐ

โปรดักชั่น

2520

ไอ้สากเหล็ก

- ดำเนินงานสร้าง