ประพนธ์ เหลืองศรีพงศ์

โปรดักชั่น

2527

10 คงกระพัน

- อำนวยการสร้าง