ประนอม มีคุณสุต

ประนอม มีคุณสุต

โปรดักชั่น

2520

กำนันเหี้ยม

- อำนวยการสร้าง
2521

จ่ากำแพงดิน

- อำนวยการสร้าง
2522

โทนทุ่งกระทิง

- อำนวยการสร้าง