ประทิน ลีละศร

ประทิน ลีละศร

โปรดักชั่น

2510

ทะเลเงิน

- อำนวยการสร้าง