ประชา มาลีนนท์

ประชา มาลีนนท์

โปรดักชั่น

2523

บ้านทรายทอง

- อำนวยการสร้าง
2523

พจมาน สว่างวงศ์

- อำนวยการสร้าง
2523

มนต์รักขนมครก

- อำนวยการสร้าง
2524

นางสาวโพระดก

- อำนวยการสร้าง
2524

รักพยาบาท

- อำนวยการสร้าง
2556

ทองสุก 13

- อำนวยการสร้าง