ประจิต จุลพันธ์

ประจิต จุลพันธ์

นักเขียน

2502

กล่อมกากี

- บทภาพยนตร์