ประกอบ แก้วประเสริฐ

ประกอบ แก้วประเสริฐ

กํากับการแสดง

2509

เพชรตัดเพชร

- ผู้กำกับ
2509

สิงห์สันติภาพ

- ผู้กำกับ
2511

ชาตินักสู้

- ผู้กำกับ
2512

คฤหาสน์รัก

- ผู้กำกับ
2515

หัวใจมีตีน

- ผู้กำกับ
2516

สายชล

- ผู้กำกับ
2518

เพชฌฆาตรัก

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2502

รอยเสือ

- อำนวยการสร้าง

ลำดับภาพ

2513

โทน

- ลำดับภาพ