ประกอบศักดิ์ เก่งทุกทาง

ลำดับภาพ

2525

แม่หอยหลอด

- ลำดับภาพ