ปยุต เงากระจ่าง

ปยุต เงากระจ่าง

นักแสดง

2493

เคหาสน์สีแดง

- ภาคินัย
2499

เคหาสน์สีแดง

- ภาคินัย