ปทุมมาศ

ปทุมมาศ

นักเขียน

2507

ทับทิม

- บทประพันธ์
2508

มังกรดำ

- บทภาพยนตร์