ปทุมมาลย์

ปทุมมาลย์

นักเขียน

2521

ศศิมาบ้าเลือด

- บทประพันธ์
2524

วันที่แม่รอ

- บทภาพยนตร์