ปณิดา

ปณิดา

นักเขียน

2516

พิษพยาบาท

- บทประพันธ์
2516

หนองบัวแดง

- บทประพันธ์
2519

บ่อเพลิงที่โพทะเล

- บทประพันธ์
2521

ตะวันอ้อมข้าว

- บทประพันธ์
2521

โตไม่โตซัดดะ

- บทประพันธ์
2522

แม่ค้าขายผัก

- บทประพันธ์
2523

ช่างเขาเถอะ

- บทประพันธ์
2523

เต่ากินผักบุ้ง

- บทประพันธ์
2523

แถมแหลกแจกสะบัด

- บทประพันธ์
2523

มันมือเสือ

- บทประพันธ์
2524

ล.ลิงจับหลัก

- บทประพันธ์
2524

ลูกสาวจ่าโท

- บทประพันธ์
2525

เต้าฮวยเกศทิพย์

- บทประพันธ์
2525

น้ำพริกก้นถ้วย

- บทประพันธ์
2526

กุ๊กมือเก่า

- บทประพันธ์
2526

แม่ดอกกระถิน

- บทประพันธ์
2527

ไอ้จอมเก

- บทประพันธ์
2531

หนองบัวแดง

- บทประพันธ์