บูม จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต

จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต ชื่อเล่น: บูม ชื่ออื่น: รวีวิชญ์ จิระพงษ์กานนท์ (ชื่ออังกฤษ : Boom Raweewit Jiraphongkanon) เป็นนักแสดงชาวไทย
• วันเกิด : 8 สิงหาคม 2534 (อายุ 32 ปี)
• ด้านการศึกษา คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดตาม บูม จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต ได้ที่
IG : bxxm_jj