บุ้ง ณัฐชาติ ชั้นกาญจน์

ณัฐชาติ ชั้นกาญจน์ ชื่อเล่น บุ้ง เกิดเมื่อ 19 พฤษภาคม 2524 ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ