บุษรา พรหมมานนท์

บุษรา พรหมมานนท์

นักแสดง

2556

ฟัด จัง โตะ

- เพื่อนน้องเอ (นักแสดงสมทบ)
2553

สุดเขต สเลดเป็ด

- ทีมงาน AUDITION ครั้งที่ 3
2552

32 ธันวา

- พยาบาล 4 (นักแสดงสมทบ)

โปรดักชั่น

2566

ชะนีปีชง

- ควบคุมการผลิต