บุษบา เจียมบุญหยก

บุษบา เจียมบุญหยก

ช่างภาพ

2514

ยอดต่อยอด

- ถ่ายภาพ