บุษกร สาครรัตน์

บุษกร สาครรัตน์ ชื่อเล่น ต้อย ชื่อจริง : เฉลิมศรี สุวัณณะปุระ
• วันเกิด : 15 ต.ค 2489

*รูปจาก : Thai Movie Posters

นักแสดง

2510

ปิ่นรัก

- ดอกฟ้า
2510

ไทรโศก

- อุษา
2509

เกิดเป็นหงส์

- พวงทอง
2508

ลมหวน

- นุชนาฏ
2508

ชาติเจ้าพระยา

- เดือนฉาย
2511

รักเอย

- อุไรวรรณ

โปรดักชั่น

2512

ไก่แก้ว

- อำนวยการสร้าง
2513

พระจันทร์แดง

- อำนวยการสร้าง