บุญสร้าง เรืองนนท์ (ปู ดอกกระโดน)

บุญสร้าง เรืองนนท์ หรือ ปู ดอกกระโดน

นักแสดง

2560

รักหลงโรง

- ลุงเสริม
2559

แสงเทียน

- ตาสมพงษ์ (ตาของเพลงพิณกับปี่พาทย์)