บุญลือ แย้มวงศรี

บุญลือ แย้มวงศรี

โปรดักชั่น

2535

แรงรักพยาบาท

- อำนวยการสร้าง
2537

เสือล่าเสือ

- อำนวยการสร้าง