บุญธรรม คำปิ่น

นักแสดง

2551

ว้อ หมาบ้ามหาสนุก

- กะเทย (รับเชิญ)