บี พงศ์เศรษฐ์ ลักษมีพงศ์

ชื่อ : บี พงศ์เศรษฐ์ ลักษมีพงศ์ ชื่ออังกฤษ : Bee Pongsate Lucksameepong พงศ์เศรษฐ์ ลักษมีพงศ์ (ชื่อเล่น: บี) เป็นนักเขียนบทชาวไทย

นักเขียน

2552

ศึกวันชูใจ

- บทโทรทัศน์
2566

Our Skyy 2

- บทโทรทัศน์
2566

หัวใจในสายลม Dangerous Romance

- บทโทรทัศน์
2567

นางทาสหัวทอง

- บทโทรทัศน์
2567

MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน

- บทโทรทัศน์

กํากับการแสดง