บี้ ธรรศภาคย์ ชี

ธรรศภาคย์ แซ่ชี หรือ ธรรศภาคย์ ชี ชื่อเล่น บี้/บี้ เคพีเอ็น เกิด 30 ตุลาคม 2534 เป็น นักร้อง, นักแสดง ด้านการศึกษา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีชื่อเสียงจากการเป็นผู้เข้าแข่งขันบนเวที KPN Award ครั้งที่ 20 และได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย