บีน วีระกิตติ์ วรัตน์ชยุต

วีระกิตติ์ วรัตน์ชยุต ชื่อเล่น บีน เกิดวันที่ 18 มิถุนายน 2531

นักแสดง

2016

แสงเทียน

- ราเมศร์ เทวาจุติ (ชื่อ-นามสกุลเดิม : ราเมศ สุวรรณศรี) / เมศร์
2016

กำไลมาศ

- ผู้กองบัลลพ (รับเชิญ)
2015

บางระจัน

- เอิบ